Ideeën ontwikkelen.

  

Voor info en planning m.b.t.

• DIERENHOUDERIJ:

insecten

pluimvee

knaagdieren

varkens

geiten

runderen

paarden

• MEST:

opslag

bewerking

vervoer

• MELKWINNING en VOEDERING

• VENTILATIEKOEL- EN VRIESOPSLAG

• VERWARMING: HOUT- en HOUTPELLETKACHELS

• AKKERBOUW :OOGSTMACHANISATIE en opslag van produkten

• BEREGENING en ONTWATERING

• ENERGIEVOORZIENING:

ZON

BIOgas

WIND

AARDWARMTE

• ERF- EN TERREININRICHTING.

Meubilair en verlichting

• CAMPINGS en Horeca:

terreininrichting en -verlichting

terrasbouw en zonnewering

• PAARDENHOUDERIJ:

trainingsapparatuur en hindernissen

binnen- en buitenboxen

verlichting

• ERF- en STRAATVERHARDINGBEPLANTING

Advisering voor REPARATIE of VERVANGING

 

• Voor het contacteren van ALGEMENE en GESPECIALISEERDE BEDRIJVEN,

   OVERHEDEN en INSTANTIES

• Voorbereiding en begeleiding van VERGUNNINGSAANVRAGEN

• Planning van HIJS- en TRANSPORTWERKEN